Fără categorie

Comunicat de presa – VP Holding deschide prima filială în Africa Occidentală

By 10 noiembrie 2013februarie 24th, 2021No Comments

10 noiembrie 2013

VP Holding a deschis în Republica Islamică a Mauritaniei prima filială din Africa Occidentală prin VP Holding

Mauritania. „Am analizat în ultimii 2 ani piața generală a serviciilor din Republica Islamică a Mauritaniei,
inclusiv evoluția indicatorilor economici și politici pentru zona Africii, iar acum am considerat momentul
oportun pentru lansarea serviciilor VPH. Prin specializarea echipelor, reușim să asigurăm calitatea serviciilor
în aceeași măsură fie că vorbim de București sau Nouakchott” declară Virgil Profeanu, președinte VP Holding.

Pe piața din Republica Islamică a Mauritaniei, VP Holding activează în prezent cu 5 linii de business: Project
Management, Design&Engineering (divizia urbanism și planificarea teriorial administrativă) și Construction,
Certificări ISO și Software Development. Mauritania este o piață locală dinamică și în plină dezvoltare ce se
bucură atât de investiții străine directe, cât și de încrederea instituțiilor internaționale.

Relaţia cu Republica Islamică a Mauritaniei este stabilită printr-un cumul de proiecte în care compania
acționează ca și contractor general, echipa de proiectanți și constructori conlucrând îndeaproape cu
antreprizele locale, astfel piața Republicii Mauritania devine la fel de accesibilă ca piața României pentru
realizarea de proiecte de project management și proiectare. „Compania a demarat furnizarea de servicii de
project management și proiectare la începutul lunii noiembrie, sub brand VP Holding direct. Ne propunem să
furnizăm aceeași calitate și valoare a serviciilor către orice piață internațională determinat de experiența și
expertiza echipelor cum reușim să asigurăm în România ” afirmă Virgil Profeanu.

Prin deschiderea filialei din Republica Islamică a Mauritaniei, VP Holding devine prima firmă – dezvoltator de
proiecte român care lansează serviciile în afara teritoriului României cu birou filială proprie în Africa
Occidentală. „Pasul făcut de VP Holding în Republica Islamică a Mauritaniei atrage după sine extinderea
întreagii game de servicii a VPH în Africa Occidentală ” susține Virgil Profeanu.

În 2013 VP Holding operează cu 4 birouri principale – Bucureşti, Craiova, Chișinău și Nouakchott și cu o echipă
care însumează mai mult de 200 de angajaţi și colaboratori. “Structura noastră organizațională ne oferă
beneficiile la scară globală de care se poate bucura orice companie cu organizare tip holding, precum și
posibilitatea de a ne focaliza pe fiecare serviciu și client, astfel încât am devenit opțiunea principală pentru
prestarea unei game variate de peste 150 de servicii în 30 de domenii„ menționează Virgil Profeanu.

Despre VP Holding
VP Holding este un dezvoltator de afaceri, ce activează pe piața din România din anul 2000.
Activitatea VP Holding este concentrată în 10 linii de business: project management, engineering, accesare
fonduri nerambursabile, dezvoltarea de aplicații software, certificare sisteme de management, construcții,
media&marketing, administrare de afaceri și recrutare de personal.
În cifre, VP Holding reprezintă:
o 150 servicii și produse puse la dispoziția clienților prin cele 4 locații naționale și internaționale
o 4 grupuri de firme care supervizează activitatea a 36 de departamente și a peste 200 de
angajați și colaboratori.

VP Holding Mauritania activează în prezent cu 5 linii de business: Project Management,
Design&Engineering (divizia urbanism și planificarea teriorial administrativă) și Construction, Certificări ISO
și Software Development.

_________________________________________________________________________

 

VP Holding opened in the Islamic Republic of Mauritania its first branch in West Africa through VP Holding
Mauritania. “In the past two years we analyzed the general market services of the Islamic Republic of
Mauritania, including the economic and political indicators evolution for the African area, and now we
considered the appropriate moment to launch VPH services. Through the specialization of teams, we can
ensure the quality of services equally in Nouakchott as in Bucharest.” states Virgil Profeanu, the President of
VP Holding.

In the Islamic Republic of Mauritania market, VP Holding currently operates with five lines of business:
Project Management, Design & Engineering (Urban Planning Division and Administrative Territorial Planning)
and Construction, ISO Certifications and Software Development. Mauritania is a dynamic and growing local
market that enjoys both foreign direct investment and the confidence of international institutions.

Relations with the Islamic Republic of Mauritania is determined by an accumulation of projects in which the
company acts as the general contractor, the designing and construction team working closely with the local
builders enterprises, so the market of Mauritania becomes as accessible as the Romanian market for the
realization of project management and design projects. “The company started providing project management
and design services in early November, under the VP Holding brand directly. We aim to provide the same
quality and value of services to any international market, determined by the experience and the expertise of
our teams, as we can provide in Romania “says Virgil Profeanu.

By opening the branch in the Islamic Republic of Mauritania, VP Holding becomes the first company –
Romanian Project Developer that launches services outside Romania with its own branch office in West
Africa. “The step made by VP Holding in the Islamic Republic of Mauritania brings over the entire range of
VPH services extension in West Africa” says Virgil Profeanu.

In 2013 VP Holding operates with 4 main offices – Bucharest, Craiova, Chișinău and Nouakchott and with a
team that totals more than 200 employees and collaborators. “Our organizational structure provides global
benefits that can be enjoyed by any holding structured company, and our ability to focus on each service and
client so that we become the main option for providing a variety range of over 150 services in 30 areas of
interest.” Virgil Profeanu mentions.

About VP Holding
VP Holding is a business developer and services integrator (all in one) that operates the Romanian market
since 2000.
VP Holding activity is concentrated in 10 business lines: project management, engineering, accessing grants,
software development, management system certification, constructions, media&marketing, business
administration and staff recruitment.
In figures, VP Holding represents:
o 150 products and services available to customers through the 4 national and international
locations
o 4 groups of companies which oversee the activity of 36 departments and more than 200
employees and collaborators.

VP Holding Mauritania currently operates with 5 lines of business: Project Management, Design &
Engineering (Urban Planning Division and Administrative Territorial Planning) and Construction, ISO
Certifications and Software Development.

Profeanu Virgil

Author Profeanu Virgil

More posts by Profeanu Virgil