Fără categorie

Comunicat de presa – VP Holding a deschis o filială în Istanbul

By 5 iunie 2014februarie 24th, 2021No Comments

5 iunie 2014

VP Holding a deschis în luna iunie a anului 2014 o filială în Istanbul, cel mai mare dintre orașele Turciei – VP
Holding Turcia. „Economia dinamică a Turciei, marcată de o dezvoltare importantă a sectorului construcțiilor
și infrastructurii a creat provocarea și premisele unei dezvoltări internaționale susținute pentru profilul,
competențele și expertiza VP Holding. Acum am considerat momentul oportun pentru lansarea serviciilor
VPH în Turcia. Prin specializarea echipelor, reușim să asigurăm calitatea serviciilor în aceeași măsură fie că
vorbim de București sau Istanbul” declară Virgil Profeanu, președinte VP Holding.

Pe piața din Republica Turcă, VP Holding este prezentă cu 6 inii de business: Design&Engineering
(infrastructură) și Construction, Project management, Comerț, Certificări ISO și Software Development.
„Am decis să asigurăm în Turcia servicii sub brand VPH determinat de oportunitățile pieței externe și de
faptul că suntem în poziția de a asigura aceeasi calitate independent de regiune” afirmă Virgil Profeanu. Prin
deschiderea filialei din Republica Turcă, VP Holding devine prima firmă – dezvoltator de proiecte român care
lansează serviciile în afara teritoriului României cu birou filială proprie în Turcia.

În 2014 VP Holding operează cu 5 birouri în 4 locații naționale și internaționale – Bucureşti, Craiova, Chișinău,
Nouakchott și Istanbul și o echipă de de specialiști ce numără aproximativ 230 de angajaţi și colaboratori.

Despre VP Holding
VP Holding este un dezvoltator de afaceri, ce activează pe piața din România din anul 2000.
Activitatea VP Holding este concentrată în 10 linii de business: project management, engineering, accesare
fonduri nerambursabile, dezvoltarea de aplicații software, certificare sisteme de management, construcții,
media&marketing, administrare de afaceri și recrutare de personal.
În cifre, VP Holding reprezintă:
o peste 200 de proiecte de amploare finalizate cu succes
o 150 servicii și produse puse la dispoziția clienților prin cele 5 birouri în 4 locații naționale și
internaționale
o 4 grupuri de firme care supervizează activitatea a 36 de departamente și a peste 200 de
angajați și colaboratori.

VP Holding Turcia asigură 6 linii de business: Design&Engineering (infrastructură) și Construction, Project
management, Comerț, Certificări ISO și Software Development.

_________________________________________________________________________

 

VP Holding opened in 2014 June a branch in Istanbul, the largest of the cities of Turkey – VP Holding Turkey.
„Turkey’s dynamic economy, marked by a significant development of the infrastructure construction sector
has created challenges and premises for a sustained international development profile, skills and expertise of
VP Holding. Now we considered the right time to launch VPH servicesin Turkey. Through the specialization of
teams, we can ensure the quality of services both equally in from Bucharest and Istanbul “the President of VP
Holding, Virgil Profeanu, declares.

On the Turkish market, VP Holding is present with 6 business lines: Design & Engineering (infrastructure) and
Construction, Project Management, Trade, ISO Certifications and Software Development.

„We decided to provide our VPH branded services in Turkey determined by the external market opportunities
and due to the position we are now in to provide the same quality independent from the region,” says Virgil
Profeanu. By opening the branch in the Turkish Republic, VP Holding becomes the first Romanian developer
that launches services outside Romania with its own branch office in Turkey.

In 2014 VP Holding operates with 5 offices in 4 national and international locations – Bucharest, Craiova,
Chisinau, Nouakchott and Istanbul and with a team of specialists that includes approximately 230 employees
and collaborators.

About VP Holding
VP Holding is a business developer and services integrator (all in one) that operates on Romanian market
since 2000.
VP Holding activity is concentrated in 10 business lines: project management, engineering, accessing grants,
software development, management system certification, constructions, media&marketing, business
administration and staff recruitment.

In figures, VP Holding represents:
o more than 200 major projects successfully completed
o 150 products and services available to customers through the 4 national and international
locations
o 4 groups of firms which oversee the activity of 36 departments and more than 200
employees and collaborators.

VP Holding Turkey provides 6 business lines: Design & Engineering (infrastructure) and Construction,
Project Management, Trade, ISO Certifications and Software Development.

 

Profeanu Virgil

Author Profeanu Virgil

More posts by Profeanu Virgil