Fără categorie

Despre timp

By 29 august 2013februarie 24th, 2021No Comments

Timpul este singura resursă pe care dacă nu o consumi se pierde și dacă o consumi se câștigă. Mare lucru este pentru un om să conștientizeze ireversibilitatea timpului, imposibilitatea modificării actului uman săvârșit în orice moment, imperfecțiunea care există în majoritatea actelor umane și imensul potențial ascuns în fiecare om.
Este foarte important pentru un om să conștientizeze ireversibilitatea timpului pentru a nu lăsa timpul să se scurgă zadarnic. Într-o formă nescrisă a viitorului, Dumnezeu are niște planuri, planuri care se construiesc o dată cu voința noastră. Dumnezeu e în afara timpului. Deci Dumnezeu este și înainte de a se face timpul și după ce toate vremurile se vor sfârși. Tot Dumnezeu, tot El neschimbat.
Dumnezeu a creat timpul într-un cadru al spațialității sau spațiul într-un cadru al temporalității atunci când a născut Universul sub forma pe care o înțelegem noi astăzi.
Și dacă în timpul pe care noi îl știm de la nașterea Universului au existat 2 feluri de timp, atunci înainte de timpuri au existat vremurile pe care noi nu le înțelegem pentru că nu era nici ființa și nici neființă, cum a scris Mihai Eminescu:
“Căci unde-ajunge nu-i hotar,
Nici ochi spre a cunoaște,
Și vremea-ncearcă în zadar
Din goluri a se naște.”

Și apoi Dumnezeu a făcut omul după chipul Lui și cu posibilitatea de a ajunge asemenea Lui.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
About time

Time is the one resource that is being lost if not absorbed and if absorbed conquered. It is a great deal for man to be aware of the irreversibility of time, the powerlessness of improvement of the continuous perpetrabled human act, the fallibility of human acts and the overwhelming inner potential of man.

It is important for man to be aware of the irreversibility of time in order to not let time pass by in vain. In an unwritten way of the future, God has plans, plans that come to life throught our will. God is beyond time so God is before the beging of time and after the end of it. Still God, still He unchanged.

God created time in spaciousness borders or created space in time borders when He gave birth to the Universe the way we know it today. And if the time we know from the birth of the Universe existed in two ways then, before time, antiquity existed which we don’t understand because entity nor non-entity did not exist same as Mihai Eminescu wrote:
„A sky of stars above his way,
A sky of stars below;
As lighting flash midst them astray
In one continuous flow”.

And then God made man in His image and with the possibility of becoming like Him.

Profeanu Virgil

Author Profeanu Virgil

More posts by Profeanu Virgil