Fără categorie

Despre gelozie

By 29 august 2013februarie 24th, 2021No Comments

Dumnezeu ne vorbește în Sfânta Scriptură nu în termeni absoluți, ci în termeni pe care noi îi cunoaștem.
Dragostea este altruistă în ea neexistând gelozie. Altruismul înseamnă o împărțire, nefiind manifestat doar în dragoste, cum nici gelozia nu este manifestată doar în dragoste. Pot spune că gelozia este o dragoste manifestată egoist.

În momentul în care omul iubește dorește să posede pe celălalt deoarece iubirea manifestată produce o stare de bine, declanșează o stare de mare bucurie. Egoismul apare nu atunci când omul iubește, ci atunci când omul se așteaptă să fie iubit. Dacă omul nu ar fi egoist ar iubi pur și simplu, ar rămâne un element liber în Univers care să fie iubit și de ceilalți. Însă omul are nevoie ca dragostea lui să fie neîmpărțită și atunci se teme ca iubirea altcuiva asupra celui iubit să nu declanșeze în el o iubire.
În realitate Dumnezeu ne iubește pe noi cu o iubire infinită pe care noi nu o vom putea întoarce niciodată către El pentru că suntem finiți și deci iubirea noastră este finită. “Că așa au iubit Dumnezău lumea, cît pre Sîngur-Nascut Fiiul Lui au dat, ca tot cel ce va crede întru El să nu piară, ce să aibă viață veacinică” (Ioan III, 16)- deci manifestarea iubirii Lui Dumnezeu către noi este la un maxim al dumnezeirii și nu la un maxim uman.

În versetul “Să nu te închini lor, nice să slujești lor, căce că Eu sînt Domnul Dumnezăul tău, Dumnezău rîvnitoriu, dînd păcatele părinților pre feciori, pînă al treilea și al patrulea neam, celor ce urăscu pre Mine, Și făcînd milă întru mii celor ce Mă iubesc pre Mine și celor ce păzăscu poruncile Mele” (Ieșirea XX, 5,6)- ne atrage atenția că așteaptă de la noi dragoste doar către El și nu față de alți dumnezei. Este un îndemn către monoteism, în contextul Vechiului Testament, un îndemn către credința unică în Dumnezeu. Altfel spus, Eu sunt un Dumnezeu gelos (rîvnitoriu), iubiți-mă doar pe Mine, credeți doar în Mine pentru că nu permit să iubiți pe alții- este o expresie fără nici o urmă de gelozie, ci plină de dragostea și bunătatea Lui Dumnezeu manifestată permanent față de oameni. Însă noi am înțeles-o în contextul geloziei noastre că Dumnezeu este gelos, iar dacă este gelos este răzbunător. Deci să ne vedem de iubirea noastră față de El.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Jealousy

God speaks to us in the Holy Bible not in plenary terms but in comprehensible ones for us.

Love is altruistic/selfless with no shades of jealousy. Altruism means a partition/a division, not being manifested only in love nor is jealousy.
The moment man loves has the desire to possess the other person because the manifestation of love generates a wellness, a great joy. Selfishness takes life not when man loves but when he expects to be loved back. If the man were not selfish he would just love, he would, this way, leave his beloved to exist as a free element in the Universe that can be loved also by others.

But man is in need for an undivided love and so he fears that the love of someone for his loved one will initiate feelings of love in the heart of his beloved.
Truly, God loves us with an infinite love which we will never be able to return to Him because we are conditioned as humans and so is our love. “For God so loved the world, that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life.” (John 3:16)- so the manifestation of God’s love for us is at His upper limit not at our human one.

In the verses “you shall not bow down to them or serve them, for I the Lord your God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children to the third and the fourth generation of those who hate me, but showing steadfast love to thousands of those who love me and keep my commandments” (Exodus 20:5,6) – He bespeaks that is expecting love from humans only for Himself and not for other gods. In other words, “for I the Lord your God am a jealous God” love Me only, believe only in Me because I will not allow you to love other – has no shades of jealousy but manifested love and kindness of God for humans. Man had interpreted the godly jealousy in his own terms as vindicative. So shall we have our eyes on our love for Him.

Profeanu Virgil

Author Profeanu Virgil

More posts by Profeanu Virgil