Fără categorie

Despre adevăr, decizie și calea de mijloc

By 15 aprilie 2014februarie 24th, 2021No Comments

            Adevăr absolut există doar în Hristos pentru că el este calea, adevărul, viața. Între noi oamenii, adevărul este relativ, relativ deci relațional, interacțional, interacțiune, deci acțiune.
Acțiune= a face, cât timp facem și cât mișcăm, adevărul va fi mai la mijloc raportat la situația dacă nu facem, pentru că prin interacțiune, adevărul se poziționează între noi cei care acționăm și conlucrăm.

Primul pas pentru a avea un adevăr la mijloc este să acționăm, să facem lucrurile să se miște.

Minciuna, adică neadevărul, este atunci când se trage doar într-o singură parte starea; atunci când doar unul este de acord, acela nu mai este un adevăr, ci este o minciună, pentru că nu mai e la mijloc.
Între noi oamenii adevărul este la mijloc. De ce se dezbat lucrurile? De ce se votează lucrurile? Pentru că adevărul este relativ și un adevăr devine acceptabil, acceptat și aplicabil atunci când în funcție de sistemele de referință, este cel puțin 50+1 și asta este în sistemul de vot, sau în sistem bisericesc atunci când există consensum absolut. Deci sunt sisteme unde trebuie să existe consensum absolut.
Dacă luăm cazul domeniului de project management, adevărul trebuie să fie întotdeauna la mijloc și să fie 50+1. Atunci când luăm o decizie, trebuie să fie mai mulți care tind spre o anumită direcție.

Când cineva are supărări, are supărări datorită faptului că se crede nedreptățit. Nedreptatea pe care o percepe este dată de faptul că adevărul nu e la mijloc, nu e împărțit, nu este consensum și atunci dreptatea pe care el și-o asumă este inacceptabilă pentru ceilalți și apare ca un neadevăr în relație cu adevărul pe care acel care a tras înspre el dreptatea, o prezintă. Și soluția este ca atunci când ți se pare că ești nedreptățit, pune nedreptatea ta pe masă, dezbrac-o, dezgolește-o, celălalt o va vedea, fie va înțelege că e dreptatea ta, dar și-o va asuma și el și va fi și dreptatea lui, fie te va convinge că nu este dreptatea ta și că lucrurile sunt undeva la mijloc. Dar ele sunt la mijloc tocmai pentru că le-ai pus la mijloc, pentru că o liniuță pe care o tragi la ceva care era neadevăr pusă la mijloc poate să cântărească cât poziționarea corectă și atunci să fie un adevăr la mijloc.

_____________________________________________________________

ABOUT TRUTH, DECISION AND MIDDLE GROUND

 

Absolute truth is only in Christ, as He is the way, the truth and the life. Among us humans, truth is relative, therefore relational, interactional, and interaction action.

Action = to do; as long as we act and we set things in motion, truth will be more in the middle then when we don’t, because through interaction the truth sets between us the ones that act and cooperate.

The first step for having the truth in the middle is to act and to make things move. The lie, the untruth, appears when the state is drawn to one side. The moment when only one agrees untruth appears, lie, because is not in the middle.

Among us humans, the truth is in the middle. Why are things debated? Why are things voted for? Because the truth is relative and a truth becomes acceptable, accepted and applicable when, regarding the reference system, is at least 50+1 as in the vote system or as in clerkly system when there is absolute consensus. So there are systems where it has to exist absolute consensus. If we think about Project Management, the truth has to be somewhere in the middle, 50+1. When we make a decision, there has to be a majority that aims in one direction.

When someone is upset, is upset because of the fact that it feels aggrieved. The injustice someone perceives is assigned to the fact that the truth is not in the middle, is not shared, there is no consensus (unity) and therefor the truth he assumes is inacceptable for others and it appears like an untruth in relation with the truth that had been presented by the one that drawn it to one side.

So the solution when you feel aggrieved is to speak it out loud, unclothe it, bare it; the other one will see it. He will either understand your truth, assume it and make it his own or he will try to convince you that is not your truth and that things are somewhere in the middle.

Things are in the middle just because you put it in the middle. An untruth put in the middle weighs as just positioning and then become a truth in the middle.

 

Profeanu Virgil

Author Profeanu Virgil

More posts by Profeanu Virgil