self

By 13 februarie 2021februarie 24th, 2021No Comments

planning, project, risk management, deliverable self-questionnaire customer satisfaction #SelfManagement A) PLANNING Planificarea reprezintă acțiunea de stabilire a liniilor directive, a cursului adecvat al acțiunilor astfel încât scopurile să fie atinse; lipsa planificării generează haos; controlul înseamnă să planifici. Planificarea strategică reprezintă procesul prin care se stabilesc prioritățile, se formulează scopurile, obiectivele și țintele fundamentale pentru organizație pe termen mediu și lung, cât și modalitățile de atingere a acestora Pentru a obține un rezultat trebuie înțeles scopul, punctul de plecare și resursele cu poate fi obținut rezultatul. Matricea este chintesența tuturor documentelor și instrumentelor care au legătură cu organizarea planificarea și monitorizarea. Formularea planurilor de acțiune va fi făcută pe formulare tipizate. De asemenea, se va folosi voice record-ul pentru a îmbunătăți și a crește capacitatea de sintetizare a deciziilor. B) PROJECT Un proiect se startează în momentul în care planificarea este gata! La Ședința de Start Proiect se stabilesc următoarele aspecte: Obiectul contractului Numele proiectului Obiectivul Fazele proiectului Bugetul de ore pe faze/specialități Bugetul de bani pe servicii externalizate Deadline-ul proiectului Coordonatorul proiectului Entități implicate (echipa de proiect) Livrabile macro Livrabile subcontractate C) RISK MANAGEMENT Utilizarea analizelor de risc facilitează atingerea eficientă și eficace a obiectivelor companiei, asigurând condițiile de bază pentru un control intern sănătos. Impune modificarea stilului de management: managerul unei organizații nu trebuie să se limiteze la a trata, de fiecare dată, consecințele evenimentelor care s-au produs. Tratarea consecințelor nu ameliorează cauzele și prin urmare, riscurile materializate deja se vor produce în viitor, de regulă cu o frecvență mai mare și cu un impact crescut asupra obiectivelor. Exclude expectativa și promovează acțiunea și previziunea: managerul trebuie să adopte un stil de management pro-activ, ceea ce înseamnă că este necesar să conceapă și să implementeze măsuri susceptibile de a atenua manifestarea riscurilor. Reacția orientată spre viitor permite organizației să stăpânească, în limite acceptabile, riscurile trecute, ceea ce este același lucru cu creșterea șanselor de a-și atinge obiectivele. D) DElLIVERABLE Un livrabil se startează atunci când Coordonatorul înțelege că există toate elementele necesare pentru a starta livrabilul. Decizia de startare a livrabilului este a Coordonatorului. Pașii de startare: Coordonatorul se va asigura că are buget de ore alocat, însă nu va fi accesibil până când acesta nu-și va asuma că livrabilul este pregătit pentru a fi dat în execuție. Coordonatorul va verifica corectitudinea pașilor realizării proiectului, se va asigura că livrabilul se încadrează în termenele asumate prin contract si ca se poate realiza la calitatea asumata. E)SELF-QUESTIONNAIRE Întrebări de aplicat de către manageri angajaților din subordine la finalizarea proiectelor: Livrabilele au fost finalizate la timp, în bugetul alocat și la calitatea așteptată? Livrabilele predate au fost în concordanță cu solicitările clientului și ale managerului? Modul de realizare al livrabilelor și de interacțiune cu părțile implicate contribuie la fidelizarea clientului? Proiectul implementat menține sau/și crește capacitatea de producție a companiei? Dar activitatea în general? by virgil profeanu

Profeanu Virgil

Author Profeanu Virgil

More posts by Profeanu Virgil

Leave a Reply